Już na początku należy wskazać, że gdyby sam fakt zawarcia małżeństwa z uwagi na zaistniałą ciążę miał być samoistną przyczyną nieważności małżeństwa, to należałoby nie dopuszczać do zawarcia związku małżeńskiego kobiet w ciąży, ponieważ z góry byłoby wiadomo, że jest ono nieważne. W sprawach zaś o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie ma możliwości stosowania swego rodzaju automatyzmu, przyjmując za podstawę jedną okoliczność.

Nieoczekiwana ciąża kobiety jest jedną z okoliczności często pojawiających się w tego typu sprawach, będących na wokandach sądów kościelnych. Oczywiście, nie jako samoistna przesłanka, lecz w odniesieniu do poszczególnych tytułów nieważności, jakimi są przede wszystkim poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych, niezdolność psychiczna do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, czy symulacja całkowita małżeństwa. W procesie kanonicznym bada się bowiem cały okres przedmałżeński, jak i czas małżeństwa, a także inne okoliczności, które towarzyszyły zawieraniu takiego małżeństwa.

Niejednokrotnie zdarza się, że nawet nieoczekiwana ciąża kobiety, nawet jeśli nie była planowana może stać się podstawą do stworzenia trwałej wspólnoty między małżonkami. Na postawione pytanie, czy małżeństwo, którego przyczyną zawarcia był fakt zaistniałej ciąży jest nieważne nie da się odpowiedzieć w sposób ogólny, bez krytycznej oceny indywidualnego przypadku.

Chcesz wiedzieć, czy w Twojej sprawie występują przesłanki do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

➟ Skontaktuj się z nami!