Niekiedy zdarza się, że małżeństwo trwa zaledwie kilka miesięcy, czy to do jego formalnego rozpadu przez rozwód, czy do faktycznego i ostatecznego rozstania małżonków. Sam krótki czas trwania małżeństwa nie może być jednak jedynym i kluczowym argumentem za jego nieważnością, inaczej mówiąc, nie jest dowodem na nieważność małżeństwa. Na tak krótki okres trwania wspólnoty małżeńskiej mogło mieć bowiem wpływ wiele czynników, niekoniecznie związanych z kondycją psychiczną małżonków. Oczywiście, długi czas pozostawania we wspólnocie małżeńskiej także nie gwarantuje ważności małżeństwa. Powszechnym przykładem jest niestety sytuacja kobiet, które długo pozostają przy mężczyznie, pomimo, że ten znęca się nad nimi psychicznie lub fizycznie.

Krótki czas pożycia małżeńskiego jest jednak ważną poszlaką, która może prowadzić do wniosku, że w momencie wyrażania zgody małżeńskiej istniała jakaś przeszkoda w ważnym zawarciu małżeństwa. Na przykład, szybko mogło się zakończyć trwanie małżeństwa osoby, której małżeństwo przerosły jej możliwości psychiczne, chociażby z powodu silnej niedojrzałości emocjonalnej, czy chwiejności emocjonalnej. Podobnie, małżeństwo osoby, która pozostawała w błędzie, na przykład co do uczciwości finansowej małżonka, jak tylko odkryła prawdę o tym po ślubie. W każdym razie, są to informacje, które należy rozpatrywać w całkokształcie okoliczności zarówno przedmałżeńskich, jak i małżeństwa. 

Jeśli nie widzisz szans na powrót do swojego małżeństwa i chcesz się dowiedzieć, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do rozpoczęcia procesu o nieważność małżeństwa wypełnij kwestionariusz dostępny na naszej stronie internetowej lub zadzwoń do nas celem umówienia spotkania.