Kandydaci do zawarcia małżeństwa muszą być wystarczająco dojrzali fizycznie i emocjonalnie. Dlatego też, bez osiągnięcia minimalnego wieku narzeczeni nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem 16. roku życia, a kobieta przed ukończeniem 14. roku życia. Podany powyżej wiek zapewne rodzi pewne zaskoczenie, ponieważ granica ta wydaje się być zbyt niska jak na polskie realia. Jest to przepis ogólny prawa kanonicznego, w którym według przeciętnego Europejczyka granica wieku do zawarcia małżeństwa wydaje się być poważnie zaniżoną i wynika ze znacznych różnic kulturowych oraz różnic wieku dojrzewania społeczeństwa w poszczególnych regionach świata.

Czy to oznacza, że kobieta po ukończeniu 14. roku życia, a mężczyzna po osiągnięciu 16. roku życia mogą w Polsce ważnie i godziwie zawrzeć związek małżeński? 

Nie do końca, bowiem ustawodawca kościelny wprowadził przepis umożliwiający podwyższenie przez Konferencję Episkopatu wieku do godziwego zawarcia małżeństwa, która to korzystając z powyższego uprawnienia ustaliła w Polsce granicę wieku do godziwego zawarcia związku małżeńskiego ukończonych 18-stu lat przez kobietę, jak i zarówno ukończonych 18-stu lat przez mężczyznę. Najważniejszym jest, aby kandydaci do zawarcia małżeństwa byli wystarczająco dojrzali fizycznie i emocjonalnie. Podobnie w prawie państwowym ukończenie 18 lat zarówno przez kobietę, jak i mężczyznę uprawnia do zawarcia związku małżeńskiego.  

Czy istnieje zatem możliwość zawarcia związku małżeńskiego przed osiągnięciem pełnoletniości?

Zarówno przepisy kanoniczne, jaki państwowe przewidują możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez kobietę po ukończeniu 16 roku życia. Nie znajduje się regulacji prawnych do obniżenia wieku  do małżeństwa w stosunku do mężczyzny. Na gruncie prawa państwowego oprócz osiągnięcia przez kobietę powyżej wymienionego wieku wymaga się zaistnienia ważnych powodów do zawarcia związku małżeńskiego (najczęstszym powodem jest ciąża), a z okoliczności ma wynikać, iż małżeństwo to będzie zgodne z dobrem rodziny. Takie zezwolenie wydaje sąd opiekuńczy. Wspomniane zezwolenie nie wystarczy jednak do zawarcia małżeństwa w świetle przepisów prawa kościelnego, w którym dodatkowo będzie wymagane pozwolenie biskupa diecezjalnego – dyspensa.