Kancelaria Kanoniczna Kucharski & Zagroda specjalizuje się w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa prowadzonych przed Sądami Kościelnymi w całej Polsce. Świadczymy pomoc prawną w sprawach prowadzonych przed następującymi Sądami:

BIAŁYSTOK 
Sąd Metropolitalny Białostocki ul. Kościelna 1 15-087 Białystok 
BYDGOSZCZ
Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej ul. Farna 10 85-101 Bydgoszcz 
CZĘSTOCHOWA
Sąd Metropolitalny ul. Św. Barbary 41 42-200 Częstochowa 
DROHICZYN
Sąd Biskupi w Drohiczynie ul. Kościelna 10 17-312 Drohiczyn 106 
EŁK
Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 10-300 Ełk 
ELBLĄG
Sąd Diecezjalny ul. Świętego Ducha 11 82-300 Elbląg 
GLIWICE
Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej ul. Łużycka 1 44-100 Gliwice 
GDAŃSK
Gdański Trybunał Metropolitalny ul. Cystersów 11 80-330 Gdańsk-Oliwa 
GNIEZNO
Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny ul. Kan. Jana Łaskiego 7 62-200 Gniezno 
KALISZ
Sąd Biskupi w Kaliszu ul. Widok 80-82 62-800 Kalisz 
KATOWICE
Sąd Metropolitalny w Katowicach ul. Jordana 39 40-951 Katowice skr. Pocztowa 206 
KIELCE
Sąd Biskupi Kielecki ul. Jana Pawła II, 1 25-013 Kielce 
KRAKÓW
Sąd Metropolitalny ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków 
KOSZALIN / KOŁOBRZEG
Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25 75-062 Koszalin 
LEGNICA
Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej ul. Jana Pawła II, 1 59-220  Legnica 
LUBLIN
Sąd Metropolitalny Lubelski ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2 20-950 Lublin 
ŁOWICZ
Sąd Biskupi Łowicki ul. Stary Rynek 19 99-400 Łowicz 
ŁOMŻA
Sąd Biskupi w Łomży ul. Sadowa 1/1 18-400 Łomża 
ŁÓDŹ
Trybunał Metropolitalny Łódzki ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 90-458 Łódź 
OPOLE
Biskupi Sąd Duchowny ul. Książąt Opolskich 19 45-005 Opole 81 
OLSZTYN
Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn 
PELPLIN
Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej ul. Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin 
POZNAŃ
Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Ostrów Tumski 5 61-109 Poznań 
PŁOCK
Sąd Biskupi Płocki ul. Tumska 3 09-402 Płock
PRZEMYŚL
Sąd Metropolitalny Pl. Katedralny 4a 37-700 Przemyśl 
RADOM
Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej ul. Malczewskiego 1 26-610 Radom 
RZESZÓW
Sąd Biskupi w Rzeszowie ul. Zamkowa 4 35-032 Rzeszów 
SANDOMIERZ
Sandomierski Sąd Biskupi ul. Żeromskiego 2 27-600 Sandomierz 
SOSNOWIEC
Sąd Biskupi w Sosnowcu ul. Gospodarcza 14 a 41-214 Sosnowiec 
SZCZECIN / KAMIEŃ POMORSKI
Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ul. Królowej Korony Polskiej 28E 70-485 Szczecin 
SIEDLCE
Sąd Biskupi Siedlecki ul. Bpa. I. Świrskiego 57 08-110 Siedlce
TARNÓW
Sąd Diecezjalny ul. Legionów 30 33-100 Tarnów 
TORUŃ
Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej ul. Łazienna 18 87-100 Toruń 
WARSZAWA
Sąd Metropolitalny Warszawski ul. Nowogrodzka 49, I p. 00-695 Warszawa 
WŁOCŁAWEK
Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej Pl. Kopernika 3 87-800 Włocławek 
WROCŁAW
Metropolitalny Sąd Duchowny ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław 
ZAMOŚĆ / LUBACZÓW
Sąd Biskupi ul. Hetmana Jana Zamojskiego 1 22-400 Zamość 
ZIELONA GÓRA / GORZÓW Wlkp.
Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Żeromskiego 22 skr. poczt. 875 66-400 Gorzów Wlkp